CHAI PET 200ML ( XANH, TÍM, TRONG, NÂU, TRẮNG)

chai 200ml tím.