CHAI PET 200ML ( XANH, TÍM, TRONG, NÂU, TRẮNG)

    chai 200ml tím.