CHAI TINH DẦU

    IMG_5597

    Chai tinh dầu đầu bóp  thể tích:

    10ml,

    15ml,

    20ml