CHAI TINH DẦU

IMG_5597

Chai tinh dầu đầu bóp  thể tích:

10ml,

15ml,

20ml