NẮP MẠ BẠC 2 VẠCH 38MM

  • Mã chai NMV.38

Nắp mạ 3.8 cm